Mesh

WiFi netwerk

Meer en meer krijgen we te maken met WiFi in de thuis- en zelfs in de kantoorsituatie. En dit is niet altijd even goed.
Om uw Wifi-netwerk te verbeteren bestaan er verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van extra Acces Points (AP) maar een oplossing die meer een meer populair wordt is een zogenaamd MESH systeem. 
De basis is altijd de centrale router die bedraad, via UTP, is aangesloten op de modem van de provider (Afbeelding 1). Plaatsing gebeurt het liefst zo centraal mogelijk. De meeste pretenderen een oppervlakte te bestrijken van+- 150 m2 tot 220 m2, wat veel lijkt, maar waarbij het erop aankomt om binnen een afstand van +- 7 tot 8.5m te komen met uw toestel. Dan nog volkomen afhankelijk van de hindernissen (muren e.d.) ertussen.

 

Afbeelding 1
Afbeelding 1

Soms, meestal, is de dekking niet voldoende en moet er ingegrepen worden om de dekking te verhogen en dan komen de Mesh systemen in het zicht. Het voordeel van Mesh is dat de data langs de best mogelijke weg naar de hoofdunit (router) gestuurd wordt, ingeval van een internetverbinding, of naar de sateliet in geval van een interne verbinding, wat bij meerdere gelijktijdige verbindingen een snelheidswinst oplevert. Ze verkopen soms Mesh pakketten met een hoofunit en een sateliet maar dit heeft in wezen weinig nut want je hebt dan gewoon een (verbeterd) repeater systeem zonder de voordelen van Mesh. Vermits de bijkomende unit binnen het bereik van de hoofunit komt te staan verhoog je zo uw bereik met ongeveer de helft. Zoals je ziet in Afbeelding 2. De grijze zones zijn het theoretisch bereik.

 
Afbeelding 2
Afbeelding 2

Het is maar vanaf 1 hoofdunit met 2 bijkomende units dat het echt nuttig wordt. Zoals op Afbeelding 3 duidelijk wordt. De schematische voorstelling geldt zowel horizontaal als verticaal. Maar steeds rekeninig houdend met beperkende invloeden als muren, plafonds e.d.. Een toestel die zich binnen de grijze zone bevindt connecteert het best mogelijke punt en data wordt via de best mogelijk weg getransporteerd. Hoe meer units er geplaatst worden, hoe groter de dekking wordt en hoe performanter het netwerk. Zoals je ziet in Afbeelding 4 en 5. Hou ook rekening met de afstanden voor de beste netwerking.

Afbeelding 3
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 5

Enkele Produkten

Bronnen

Comments are closed.